Eerste kievitsei van Schiermonnikoog gevonden, heel Fryslân nu gesloten voor zoektocht

3 maanden geleden gepubliceerd

Het eerste kievitsei van Schiermonnikoog is gevonden. Met deze vondst is nu in heel Fryslân het vrije veld gesloten voor de zoektocht naar kievitseieren. De 88-jarige Jan Holwerda trof het kievitsei aan in de polder op het Waddeneiland. Dit is de elfde keer dat hij het eerste ei van Schiermonnikoog vindt.

Eerste gemeente-ei van Ooststellingwerf

Klaas Stapensea en Ewout Schröder ontdekten op 11 maart, twee dagen nadat ze het eerste kievitsei van Leeuwarden hadden gevonden, ook het eerste gemeente-ei van Ooststellingwerf.

Eerste kievitseieren van verschillende gemeenten

Op 9 maart vond Pieter Wouda uit Ee het eerste ei van de gemeente Achtkarspelen. Een dag eerder was Rinze van der Ploeg de vinder van het eerste ei van de gemeente Noardeast-Fryslân. De eerste kievitseieren van Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel waren al op 8 maart gevonden.

Eerste kievitsei van Dantumadiel en Ameland

De dertienjarige Gerjan de Boer vond op 16 maart het ei van de gemeente Dantumadiel. Diezelfde dag vond de 82-jarige Cor de Boer het eerste ei van Ameland.

Eerste ‘jeugdei’

Het eerste ‘jeugdei’ was al op 12 maart gevonden bij Koudum door Hidde van Dam. De 11-jarige Van Dam won daarmee het Sulveren Polske 2024.

Eerste ei van de provincie

Op 5 maart werd het eerste ei van de provincie gevonden in een maisveld in De Fryske Marren. Het was het tweede jaar op rij dat de Pingjumer de provinciale primeur had.

Nu dat in heel Fryslân het open veld gesloten is, kan de nazorg beginnen. Vorige week werden de eerste ‘broedsjes’ al gemeld bij vogelwachtersbond BFVW.